Verwachtingen

Het maakt niet uit via welke weg je er komt, je komt er wel. De reis is al mooi

Ik ben open en eerlijk maar ook:
 • Transparant ( “ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe)
 • Ik sluit aan bij je vraag/wens
 • Soms zal het voorhouden van een spiegel kunnen voorkomen
 • Ik heb een coachende houding
 • Ik kijk niet alleen naar wat er niet goed gaat, maar versterk vooral waar je wel goed in bent
 • Ik benut je kwaliteiten
Daarnaast ben ik:
 • Betrokken
 • Betrouwbaar
 • Bekwaam
 • Initiatiefrijk
 • En tenslotte heb ik een geheimhouding. Ik vertel niets over jou aan derden zonder je (schriftelijke) toestemming.